0274 3811 766 - 0986 133 420

Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, Giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương chủ trì Đại hội Đoàn Luật sư thường niên năm 2015

Sáng ngày 28/5/2015, tại tầng 21 Tòa nhà Becamex Tower, Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội thường niên năm 2015. Tham dự Đại hội có toàn thể luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương và đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp - ông Nguyễn Quốc Cường Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương.Ảnh: Ông Trần Thành Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu chỉ đạo Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2014  2019Ảnh: Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, Giám đốc Công ty Luật B.C.M, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương phát biểu tại Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2014 - 2019


Tại Đại hội, Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương thay mặt Ban chủ nhiệm báo cáo kết quả Đại hội đại biểu luật sư sư toàn quốc lần thứ II (từ 17 ~ 19/4/2015); báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Các luật sư tham dự Hội nghị đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ghi nhận kết quả hoạt động của Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương. Trong thời gian tới, Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương cần chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đội ngũ luật sư hội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường sự tham gia của luật sư trong việc tư vấn pháp luật, giải quyết kiếu nại, tố cáo, góp ý các chính sách thuộc thẩm quyền tham gia của luật sư; đồng thời, các luật sư thành viên cần nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cùng nhau phát triển Đoàn luật sư ngày càng lớn mạnh, qua đó góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho./.

Nguồn: http://stp.binhduong.gov.vn/bo-tro-tu-phap/Lists/LuatSu/DispForm.aspx?ID=12