0274 3811 766 - 0986 133 420

Ngày 27-5, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đối tượng áp dụng của Nghị định 58/2020 là người sử dụng lao động (NSDLĐ) theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH). Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) trong BHXH bắt buộc.

Một số vấn đề nghiệp vụ từ các phiên tòa tháng 2/2020 của Hội đồng Thẩm phán         

(Công lý) - Trong phiên họp tháng 2/2020, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã giải quyết rất nhiều vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ. Một số vấn đề nghiệp vụ từ các phiên tòa tháng 2/2020 của Hội đồng Thẩm phán. Dưới đây là một số vụ án cụ thể đã được giải quyết trong phiên họp này.

Đứng trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ LĐ-TB&XH cùng với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã đưa ra những quyết định quan trọng để chung tay cùng các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này.

 Cụ thể, theo Công văn 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/3/2020, Công văn 860/BHXH-BT ngày 17/3/2002 và Công văn 245/TLĐ ngày 18/3/2020  thì những doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được:

(Công lý) - Giao dịch khi không biết Tòa án đã thụ lý giải quyết tranh chấp có phải là giao dịch ngay tình không; BLDS 2015 không còn quy định Hộ gia đình là một pháp nhân,có cần xác định thành viên Hộ gia đình? là những vấn đề đươc đặt ra tại các phiên tòa tháng 4/2020.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có Công văn số 874/LĐTBXH-BHXH gửi BHXH Việt Nam về hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với DN gặp khó khăn do dịch Covid-19. Công văn 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/3/2020 hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với DN gặp khó khăn do Covid-19.

Bản đồ