0274 3811 766 - 0986 133 420

Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, Giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), Chủ nhiệm Đoàn luật sư làm việc với lãnh đạo Sở Tư pháp về công tác tổ chức, hoạt động luật sư quý II, năm 2016

Ngày 21/6/2016, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II năm 2016 theo Quy chế phối hợp với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương tại Hội trường A, Sở Tư pháp.

Chủ trì cuộc họp là ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng với sự tham dự của Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương và các công chức Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, các thành viên của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương.

Ảnh: Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương làm việc cùng với Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương và các thành viên trong Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư.

Tại cuộc họp, ông Lý Thanh Thoại – Phó trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thông qua báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động luật sư tỉnh Bình Dương 06 tháng đầu năm 2016, trong đó chú trọng nêu rõ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp, phương hướng hoạt động trong thời gian tới.  Ngoài ra, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cũng thông báo đến Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương một số thông tin mới về công tác quản lý luật sư.  Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương thống nhất với báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, báo cáo tình hình quản lý luật sư của Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương, đưa ra một số đề xuất và phương hướng hoạt động của Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương trong 6 tháng cuối năm 2016.

Qua thảo luận, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường công tác phối hợp quản lý luật sư đồng thời đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới, theo đó bám sát chương trình theo Kế hoạch số 1098/KH-UBND ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về quản lý nhà nước về luật sư năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định 178/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành kế hoạch triển khai, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Quốc Cường, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đánh giá cao kết quả hoạt động luật sư trong thời gian qua, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý luật sư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; đồng thời đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cùng thực hiện đúng tiến độ các nhiệm vụ theo Kế hoạch, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Bộ Tư pháp ban hành./.

Nguồn: http://stp.binhduong.gov.vn/bo-tro-tu-phap/Lists/LuatSu/DispForm.aspx?ID=18