0274 3811 766 - 0986 133 420

Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, Giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), tái đắc cử Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương, nhiệm kỳ VII (2014 -2019)

Ngày 03/01/2014, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương tiến hành Đại hội toàn thể Luật sư nhiệm kỳ VII (2014 - 2019). Tham dự Đại hội có ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bỉnh Dương, bà Mai Thị Dung - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Từ khi được thành lập đến nay (1999 – 2014), Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương đã từng bước phát triển vững mạnh về số lượng đội ngũ luật sư và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, góp phần đáng kể vào công cuộc cải cách hoạt động tư pháp tại địa phương. Đến nay, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã có 30 tổ chức hành nghề; đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng 6.292 vụ, tăng 41,46% so với mục tiêu đặt ra; công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí của các luật sư cho các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh; công tác xã hội từ thiện được quan tâm; xây dựng tốt mối quan hệ phối hợp giữa Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương với các cơ quan hữu quan và Đoàn Luật sư các tỉnh bạn, qua đó góp phần nâng cao năng lực tự quản của các tổ chức hành nghề Luật sư, đảm bảo hoạt động của các Luật sư đúng theo quy định của pháp luật.


Ảnh: Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, Giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương báo cáo trước Đại hội

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như đa phần các luật sư còn yếu ngoại ngữ nên khả năng giao tiếp hạn chế so với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, công tác phát triển đội ngũ luật sư chưa đảm bảo tiến độ, số lượng và chất lượng theo Đề án phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 của tỉnh đề ra. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư, kết quả Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhiệm kỳ VII (2014 - 2019).


 Ảnh: Đ/c Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Binh Dương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời yêu cầu Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, đẩy mạnh phát triển đội ngũ luật sư về số lượng và chất lượng, nhất là đào tạo, bồi dưỡng các luật sư có đủ trình độ, năng lực tham gia cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, bảo vệ quyền lợi chính đáng của tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật và đóng góp hiệu quả vào công cuộc cải cách hoạt động tư pháp của địa phương./.

Nguồn: http://hdnd.binhduong.gov.vn/Default.aspx?tabid=301&ctl=Detail&mid=666&ArticleID=ARTICLE14010005