0274 3811 766 - 0986 133 420

Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, Giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương tham dự Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX (nhiệm kỳ 2016 -2021)

Ngày 24/6/2016, Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, Uỷ Viên Hội Đồng Luật Sư Toàn Quốc, Chủ Nhiệm Đoàn Luật Sư kiêm Phó Chủ tịch Hội Luật Gia tỉnh Bình Dương, Giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) đại biểu tái cử HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đã tham dự Kỳ Họp Thứ Nhất – HĐND tỉnh khóa IX.

Tham dự Kỳ Họp Thứ Nhất – HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, có ông Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, ông Phạm Văn Cành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII, ông Trần Thanh Liêm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể và các đại biểu HĐND tỉnh khóa IX.


Ảnh: Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc (thứ 6 từ trái sang), giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương nhận giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ (2016 -2021)

Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Theo đó, ngày 22/5/2016, hơn 1,4 triệu cử tri tỉnh Bình Dương đã đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa IX và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, đạt 98,92%. Trong đó, bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tại 17 đơn vị bầu cử đã bầu đủ 70 đại biểu HĐND tỉnh từ 115 ứng cử viên. Ngày 27/5/2016, Uỷ ban bầu cử tỉnh đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách 70 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguồn: http://www.binhduong.gov.vn/tin-tuc/2016/06/592-ky-hop-thu-nhat-hdnd-tinh-binh-duong-khoa-ix-bau-cac-chuc-danh-chu-chot-hdnd-ubnd-va-hoi-tham-toa-an-nhan-dan-tin