0274 3811 766 - 0986 133 420

Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc - giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) tái cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

Được sự tín nhiệm Tỉnh ủy, Uỷ ban mặt trận tổ quốc Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương hiệp thương giới thiệu và toàn thể cử tri tại đơn vị bầu cử số 13 (bao gồm phường Tân Định, phường Chánh Phù Hòa, phường An Điền, xã An Tây và xã Phú An thuộc thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương), Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, Uỷ viên luật sư toàn quốc, chủ nhiệm đoàn luật sư, Phó chủ tịch Hội luật gia tỉnh Bình Dương, Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương, Thành viên Ban chế Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa 8 (nhiệm kỳ 2011 - 2016) đã tái cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) theo quyết định số 128/NQ-UBBC của Uỷ Ban bầu cử tỉnh Bình Dương ngày 26/5/2016.


Ảnh: Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, Uỷ viên hội đồng luật sư toàn quốc, Chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bình Dương, Giám đốc công ty luật B.C.M (Becamex Law Firm) phát biểu trước cử tri tại phường An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
 

 

Ảnh: Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, Uỷ viên hội đồng luật sư toàn quốc, Chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bình Dương, Giám đốc công ty luật B.C.M (Becamex Law Firm) phát biểu trước cử tri tại phường Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Trong các lần tiếp xúc cử tri, Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc luôn nhấn mạnh Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc cùng với hơn 130 luật sư thành viên của Đoàn luật sư Bình Dương có đủ điều kiện pháp lý chuyên môn tư vấn, phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến cử tri, giúp cử tri am hiểu pháp luật và thực hành đúng pháp luật. Ngoài ra, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương được UBND tỉnh Bình Dương giao nhiệm vụ tư vấn pháp luật cho UBND và các sở ngành có liên quan nên có đủ điều kiện để tư vấn pháp lý, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo, góp ý các chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

Thông tin danh sách các đại biểu trúng cử Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 -2021) được công bố chính thức trên cổng thông tin chính phủ: 

http://baochinhphu.vn/Bau-cu-Quoc-hoi-HDND-cac-cap/Binh-Duong-cong-bo-danh-sach-dai-bieu-HDND/255056.vgp