0274 3811 766 - 0986 133 420

Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc - Giám đốc Công ty Luật B.C.M tham gia đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh

TTĐT - Sáng 30-8, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, HĐND tỉnh tổ chức giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Ông Huỳnh Thành Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. Tham dự có ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo, đến nay Bình Dương đã cơ bản hoàn thành công tác tham mưu, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, góp phần tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành thực hiện, phục vụ cho người sử dụng đất. Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân đạt tỷ lệ 99,8%.  Bảng giá các loại đất được ban hành áp dụng ổn định 5 năm và thực hiện điều chỉnh khi cần thiết, tạo cơ sở pháp lý về tài chính đất đai trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, qua công tác thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh và ngăn chặn kịp thời các vi phạm về đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm thông qua biện pháp: Thu hồi đất, truy thu tiền sử dụng đất hoặc xử phạt hành chính... Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án; việc cưỡng chế thu hồi đất còn kéo dài...

Tại buổi giám sát, UBND tỉnh đã giải trình các câu hỏi của Đoàn giám sát về việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh; tình trạng chủ đầu tư chậm thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; xử lý tình hình phân lô bán nền; quản lý rừng phòng hộ Núi Cậu, Dầu Tiếng; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về đất đai...

 

Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương, Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh

Kết luận buổi giám sát, ông Huỳnh Thành Long đề nghị UBND tỉnh bổ sung các biện pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế báo cáo đã nêu, cũng như các bất cập trong quy định pháp luật liên quan để kiến nghị Trung ương xem xét. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh về chế độ, chính sách cho những người quản lý, chăm sóc rừng phòng hộ Núi Cậu. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra tình trạng phân lô bán nền. Các sở, ngành phối hợp UBND huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai cho người dân.

Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn/tin-tuc/2018/08/334-giam-sat-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-dat-dai-tren-dia-ban-tinh-binh-duon