0274 3811 766 - 0986 133 420

Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc - Giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương, Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương tham gia chất vấn về cải cách hành chính, tinh giảm biên chế

TTĐT - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa IX, sáng 14-7, ông Mai Sơn Dũng - Giám đốc Sở Nội vụ đã trả lời chất vấn về công tác cải cách hành chính và tinh giản biên chế của tỉnh Bình Dương.

​Hiện đại hóa công sở

Đại biểu, Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc - Giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), Tổ đại biểu TX.Bến Cát, chất vấn về việc hiện đại hóa công sở và ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Ông Mai Sơn Dũng trả lời, những năm qua, tỉnh đã đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở của các cơ quan hành chính trong tỉnh khang trang, sạch đẹp hơn, đầu tư đồng bộ các thiết bị làm việc, thiết bị văn phòng. Đặc biệt, việc đưa vào hoạt động của Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương đã tạo thuận lợi cho các hoạt động giao dịch của người dân, tổ chức, góp phần tạo dựng hình ảnh và vị thế của cơ quan hành chính văn minh, hiện đại của tỉnh.

Đại biểu, Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc – Giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) (Tổ đại biểu TX.Bến Cát) chất vấn về việc hiện đại hóa công sở. Ảnh: Quốc Chiến

Thực hiện chương trình Chính phủ điện tử và Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hành chính, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân tiếp tục được đẩy mạnh. Qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công việc, hiệu quả công tác giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), tạo môi trường hành chính thông thoáng, minh bạch, hiện đại, góp phần tinh giản biên chế.

Tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước còn một số khó khăn như: Trình độ công nghệ thông tin của một số cán bộ công chức còn hạn chế, còn thói quen sử dụng văn bản giấy khi giải quyết công việc; tính pháp lý của văn bản điện tử chưa cao khi còn tồn tại song song với văn bản giấy; người dân chưa có thói quen sử dụng dịch vụ trực tuyến trong thực hiện các giao dịch hành chính… Vì vậy, song song với quá trình hiện đại hóa nền hành chính cần phải thực hiện đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất đạo đức, tinh thông nghiệp vụ, hoạt động chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu công việc, đồng thời kết hợp thực hiện tinh giản đối với những cán bộ, công chức còn hạn chế về năng lực.

Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/2017/07/557-giam-doc-so-noi-vu-tra-loi-chat-van-ve-cai-cach-hanh-chinh-tinh-gian-bien-ch