0274 3811 766 - 0986 133 420

Quy trình hộ gia đình, cá nhân đề nghị cấp “sổ đỏ” lần đầu, người dân tại tỉnh Bình Dương cần lưu ý

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) hay người dân thường gọi là “sổ đỏ” là một thủ tục hành chính phổ biến, tuy nhiên khi thực hiện còn nhiều lúng túng. Theo quy định, thời gian cấp sổ đỏ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân tối đa là 30 ngày, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.Nguồn:  http://stnmt.binhduong.gov.vn/3cms/quy-trinh-ho-gia-dinh-ca-nhan-de-nghi-cap-%E2%80%9Cso-do%E2%80%9D-lan-dau.htm

Bản đồ