0274 3811 766 - 0986 133 420
Thông tin
Luật sư TRẦN TRÍ DŨNG

Luật sư TRẦN TRÍ DŨNG
Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm)
Tel: 0274 3811 766   Email: info@becamex-lawfirm.vn

Trình độ:
Tiến sĩ Luật - Đại học Luật Hà Nội

Quá trình làm việc: 
Trước khi gia nhập Công ty Luật B.C.M, Luật sư Dũng đã có trên 10 năm kinh nghiệm làm Thẩm phán và công tác tại Tòa án nên Luật sư Dũng luôn được khách hàng, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là một trong những luật sư có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu và thực tế trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp (đặc biệt các tranh chấp liên quan đến kinh doanh thương mại, dân sự, đất đai, bất động sản, hôn nhân gia đình, thừa kế...). Ngoài ra, Luật sư Dũng hiện là Tiến sỹ Luật, do đó, Luật sư Dũng luôn thấu hiểu và đưa ra các ý kiến tư vấn, giải quyết tranh chấp cho khách hàng một cách đúng đắn và hiệu quả.

Lĩnh vực Chuyên môn:
Kinh doanh thương mại
Dân sự
Lao động
Hành chính
Hôn nhân gia đình
Hình sự

Hiệp hội Hành nghề:
Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương
Liên đoàn Luật sư Việt Nam