0274 3811 766 - 0986 133 420
Thông tin
Luật sư NGUYỄN VĂN HIỀN PHÚC

LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN HIỀN PHÚC
Luật sư điều hành, Giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm)
Tel: 0274 3811 766         Email: info@becamex-lawfirm.vn

Chức vụ hiện nay:
- Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc nhiệm kỳ I (2009 - 2014), nhiệm kỳ II (2014 - 2019)
- Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ VI (2009 -2014), nhiệm kỳ VII (2014 - 2019), nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024)
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII (2011-2016), khóa IX (2016-2021), nhiệm kỳ IX (2021-2026)
- Thành viên HĐQT kiêm Luật sư trưởng Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) nhiệm kỳ I (2018 - 2023) (mã chứng khoán: BCM)
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (mã chứng khoán: IJC)
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã chứng khoán: TDC)
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị (mã chứng khoán: UDJ)
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã chứng khoán: BCE)

Hiệp hội hành nghề:
Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương
Liên Đoàn Luật sư Việt Nam
Hội Luật gia Việt Nam
Hội Luật gia tỉnh Bình Dương

Thông tin về CEO, Luật sư điều hành Nguyễn Văn Hiền Phúc:
http://s.cafef.vn/ceo/CEO_80203/nguyen-van-hien-phuc.chn