0274 3811 766 - 0986 133 420

Lao động

Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), với nền tảng kiến thức chuyên sâu về pháp luật lao động trong đó có nhiều luật sư nhiều năm làm pháp chế cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tư vấn pháp lý cho các tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp trong nước và người lao động tại Bình Dương (như thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên, huyện Phú Giáo, huyện Dầu Tiếng), thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Phước, tỉnh Long An, tỉnh Tây Ninh về hợp đồng lao động, xây dựng quy chế, nội quy, kỷ luật, sa thải người lao động, xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, v.v.

Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) cung cấp các dịch vụ pháp lý sau đây:

  • Tư vấn về tuyển dụng, đào tạo người lao động, kỷ luật, sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động, pháp luật về công đoàn.
  • Tư vấn soạn thảo, rà soát hợp đồng lao động, nội quy lao động, kỷ luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế nội bộ.
  • Tư vấn các thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, đăng ký nội quy, thỏa ước lao động tập thể, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước.
  • Đại diện khách hàng tham gia tố tụng tại các cấp tòa án để giải quyết tranh chấp lao động.