0274 3811 766 - 0986 133 420

Lao động

Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), với kiến thức chuyên sâu về pháp luật lao động trong đó có nhiều luật sư nhiều năm làm pháp chế cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thường xuyên tư vấn pháp lý cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) , các doanh nghiệp trong nước, người lao động liên quan đến hợp đồng lao động, xây dựng quy chế, nội quy, kỷ luật, sa thải người lao động, xin giấy phép lao động cho người nước ngoài,v.v.

Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) luôn được đánh giá là một trong những công ty, văn phòng luật sư dẫn đầu thị trường pháp lý tại tỉnh Bình Dương liên quan đến việc tư vấn pháp lý, giải quyết các tranh chấp lao động trên địa bàn tỉnh.  Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) đã tham gia giải quyết hàng chục vụ án tranh chấp lao động tại các cấp tòa án có thẩm quyền của Việt Nam; tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xây dựng các phương án kế hoach về lao động, xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp tại Bình Dương; tham gia các buổi tập huấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật lao động, việc làm của Việt Nam.

Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến lao động, việc làm bao gồm:

  • Tư vấn về tuyển dụng, đào tạo người lao động, kỷ luật, sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động, pháp luật về công đoàn; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, v.v;
  • Tư vấn soạn thảo, rà soát hợp đồng lao động, nội quy lao động, kỷ luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế nội bộ của doanh nghiệp;
  • Tư vấn các thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, đăng ký nội quy, thỏa ước lao động tập thể, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước;
  • Cử luật sư đại diện khách hàng tham gia tố tụng tại các cấp tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp lao động nhằm bảo đảm tối đa cho quyền và lợi ích của khách hàng.
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan đến pháp luật về lao động, việc làm.