0274 3811 766 - 0986 133 420

Bất động sản và Xây dựng

Công ty Luật B.C.M tham gia tư vấn, giải quyết và đại diện thành công các vụ việc liên quan đến các dự án bất động sản, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông, bệnh viện, chung cư cao tầng, căn hộ cao cấp cho Tổng Công ty Becamex IDC, các doanh nghiệp FDI từ Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, v.v. các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, các doanh nghiệp trong nước và người dân tại tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Long An, tỉnh Bình Phước, tỉnh Long An, tỉnh Tây Ninh, v.v.

Công ty Luật B.C.M cung cấp các dịch vụ pháp lý sau:

  • Tìm kiếm, giới thiệu các địa điểm đầu tư cho khách hàng để phát triển các dự án bất động sản.
  • Tư vấn pháp lý và chính sách về đất đai, kinh doanh bất động sản, xây dựng như phát triển khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu đô thị, chung cư cao cấp, khách sạn, văn phòng cho thuê, dịch vụ bất động sản, v.v.
  • Tư vấn pháp lý trong quá trình triển khai, quản lý, vận hành dự án bất động sản.
  • Tư vấn pháp lý về hoạt động xây dựng như xin cấp các giấy phép, đấu thầu, soạn thảo các loại hợp đồng xây dựng (ví dụ hợp đồng tổng thầu EPC).
  • Tư vấn lập, soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị các tài liệu cần thiết để triển khai dự án bất động sản.