0274 3811 766 - 0986 133 420

Tư vấn thường xuyên

Trong những năm vừa qua, Bình Dương luôn là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ với 29 khu công nghiệp, 13 cụm công nghiệp. Hiện tại, có rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước mong muốn đầu tư kinh doanh, mở rộng dự án đầu tư của mình tại tỉnh Bình Dương. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nghiệp luôn mong muốn tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, kinh doanh, thương mại, thuế, hải quan, sở hữu trí tuệ, lao động, việc làm, môi trường, phòng cháy chữa cháy,v.v.

Do đó, các doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm các dịch vụ tư vấn pháp lý, luật sư tư vấn thường xuyên để bảo đảm doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật.  Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) luôn được cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá là một trong những công ty luật, văn phòng luật sư có uy mô và uy tín nhất tại Bình Dương trong lĩnh vực tư vấn pháp thường xuyên cho doanh nghiệp với các gói dịch vụ tư vấn linh hoạt phụ thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp

Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) cung cấp các dịch vụ pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp bao gồm:

  • Tư vấn pháp lý thường xuyên về hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động quản trị điều hành, tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp;
  • Tư vấn pháp lý thường xuyên liên quan đến việc tuân thủ các quy định về hoạt động đầu tư, thương mại; rà soát các hợp đồng mua bán, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp đồng hợp tác đầu tư của doanh nghiệp;
  • Tư vấn pháp lý thường xuyên liên quan đến khía cạnh về thuế, hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu, ưu đãi thuế, ưu đãi đầu tư của doanh nghiệp;
  • Tư vấn pháp ý thường xuyên liên quan đến việc tuân thủ pháp luật lao động, việc làm, tuân thủ nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp;
  • Tư vấn pháp lý thường xuyên liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp.
  • Tư vấn pháp lý thường xuyên liên quan đến việc đảm bảo các điều kiện về hoạt động sản xuất kinh doanh có điều kiện, các giấy phép về môi trường, PCCC của doanh nghiệp
  • Tư vấn pháp lý thường xuyên liên quan đến việc thu hồi công nợ, xử lý các khoản nợ khó đòi của doanh nghiệp
  • Tư vấn pháp lý thường xuyên liên quan đến các tranh chấp của doanh nghiệp thông qua việc hòa giải, giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc trọng tài.
  • Tư vấn pháp lý thường xuyên liên quan đến các vấn đề pháp lý khác mà khách hàng quan tâm.