0274 3811 766 - 0986 133 420

Chứng khoán và Thị trường vốn

Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) cung cấp các dịch vụ pháp lý sau đây:

  • Tư vấn các doanh nghiệp Nhà nước trong hoạt động cổ phần hóa, IPO.
  • Tư vấn các doanh nghiệp liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu và niêm yết trên thị trường chứng khoán.
  • Tư vấn các thương nhân nước ngoài xây dựng hoạt động kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam như thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ có vốn đầu tư nước ngoài.
  • Tư vấn các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.