0274 3811 766 - 0986 133 420

Tài chính và Ngân hàng

Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) cung cấp các dịch vụ pháp lý sau đây:

  • Tư vấn và hỗ trợ pháp lý khách hàng về hồ sơ tín dụng, đầu tư, đăng ký các khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, v.v.
  • Tư vấn pháp lý liên quan đến giao dịch vay thương mại, vay ưu đãi, giao dịch bảo đảm tín dụng như bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, vốn hóa các khoản nợ.
  • Tư vấn pháp lý hợp đồng vay, hợp đồng bảo đảm, bao gồm việc đưa ra ý kiến pháp lý cho việc giải ngân các khoản vay.