0274 3811 766 - 0986 133 420

Mua bán, Sáp nhập và Tái cơ cấu doanh nghiệp

Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp trong nước, người dân tại tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Long An, tỉnh Bình Phước, tỉnh Long An, v.v.

Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) cung cấp các dịch vụ pháp lý sau đây:

  • Tư vấn pháp lý, chính sách của Chính phủ Việt Nam liên quan đến mua bán công ty (M&A), đặc biệt mua bán cổ phần, quyền kiểm soát, chi phối và điều hành công ty.
  • Tư vấn cơ cấu giao dịch mua bán sáp công ty, phân tích khả năng đạt được các chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với giao dịch.
  • Tư vấn pháp lý liên quan đến giao dịch mua bán công ty, bao gồm rà soát hồ sơ pháp lý của khách hàng và đưa ra những khuyến nghị pháp lý cần thiết.
  • Soạn thảo hồ sơ, đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý để hoàn tất giao dịch.
  • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cần thiết; đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật.
  • Đại diện và/hoặc cùng khách hàng thực hiện đánh giá báo cáo nghiên cứu các vấn đề liên quan đến công ty dự kiến mua bán, bao gồm hồ sơ pháp lý, thuế, môi trường, lao động, đăng ký tài sản, sở hữu trí tuệ, các nghĩa vụ hợp đồng và cảnh báo rủ ro pháp lý cho khách hàng, nếu có.
  • Đại diện và/hoặc cùng khách hàng đàm phán với công ty dự kiến mua bán về giao dịch, hợp đồng, các hồ sơ tài liệu pháp lý cần thiết khác liên quan đến giao dịch.
  • Tư vấn về nội dung đàm phán, điều chỉnh lại hợp đồng dựa trên kết quả đàm phán.
  • Đại diện khách hàng trình hồ sơ và theo dõi quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký hoặc phê chuẩn giao dịch mua bán công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.