0274 3811 766 - 0986 133 420

Tư vấn đầu tư

Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), với trên 20 luật sư giàu kinh nghiệm, đã tư vấn thành công cho hàng trăm doanh nghiệp FDI từ Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hà Lan, v.v. tại tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước...

Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) cung cấp các vấn đề pháp lý sau:

 • Tư vấn chính sách, lộ trình thực hiện các cam kết WTO của Việt Nam, điều kiện, ngành nghề kinh doanh mà nhà đầu tư nước ngoài được phép thực hiện.
 • Tư vấn lợi thế, khó khăn của nhà đầu tư trong quá trình xin thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các phê chuẩn của cơ quan cấp phép; đề xuất phương án điều chỉnh nội dung dự án đầu tư nhằm đạt được các phê chuẩn cần thiết từ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn về lĩnh vực, địa điểm thực hiện dự án đầu tư mà tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Phước, tỉnh Long An, tỉnh Tây Ninh,v.v. đang khuyến khích và thu hút đầu tư.
 • Tư vấn ưu đãi thuế, chính sách, nhân lực, môi trường đầu tư tại tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Phước, tỉnh Long An, tỉnh Tây Ninh,v.v.
 • Tư vấn các hình thức đầu tư trực tiếp, gián tiếp theo pháp luật Việt Nam; điểm thuận lợi, khó khăn của mỗi hình thức đầu tư để khách hàng lựa chọn phù hợp với mục tiêu, chiến lược đầu tư.
 • Tư vấn thủ tục; soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ để nộp lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; rà soát tài liệu do khách hàng cung cấp nhằm đảm bảo các tài liệu đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Đại diện khách hàng trong quá trình đàm phán với đối tác về các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ xin phê chuẩn dự án đầu tư lên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, theo dõi tiến độ thẩm định hồ sơ dự án.
 • Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan cấp phép về dự án đầu tư nhằm đạt được các phê chuẩn, các ưu đãi có lợi.
 • Tư vấn pháp lý về hợp đồng thuê đất, thuê cơ sở hạ tầng liên quan đến hoạt động xây dựng của dự án đầu tư, hợp đồng thuê văn phòng, tuyển dụng người lao động, xây dựng quy chế nội bộ, quy chế lao động, giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, xác định vị trí đất trong hoặc ngoài khu công nghiệp đáp ứng các điều kiện của từng dự án đầu tư tại Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Long An,..