0274 3811 766 - 0986 133 420

Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, Giám đốc Công ty Luật B.C.M được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - Công ty Cổ phần (Becamex IDC) nhiệm kỳ 2018 - 2023

Chiều 25/01/2018, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp (Becamex IDC) đã tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - công ty cổ phần. Tham dự có ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Becamex IDC - TNHH MTV.

Ảnh: Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng hoa Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc (bên phải ngoài cùng), Giám đốc Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương cùng các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) nhiệm kỳ I (2018 - 2023).

Ngày 12-6-2017, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 849/QĐ-TTg về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Becamex IDC thành công ty cổ phần, theo đó vốn điều lệ khi cổ phần hóa là 13.170 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51%. Triển khai quyết định nói trên, Ban chỉ đạo cổ phần hóa Becamex IDC đã phối hợp cùng tổ chức tư vấn là Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt; Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thực hiện các bước theo quy định, tổ chức thanh công đấu giá công khai, bán cổ phần với giá ưu đãi cho người lao động.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - Công ty cổ phần, thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát. Ông Nguyễn Phú Thịnh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Văn Hùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp - Công ty cổ phần.

Năm 2017, tổng doanh thu của Becamex IDC đạt 4.072 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 500 tỷ đồng. Năm 2018, Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp - Công ty cổ phần dự kiến đạt tổng doanh thu 4.300 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 570 tỷ đồng.

Phát biểu tại đại hội, ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - Công ty cổ phần được thành lập và đánh giá cao những đóng góp tích cực của tổng công ty vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc chuyển đổi từ mô hình Tổng công ty Nhà nước sang công ty cổ phần, Tổng Công ty Becamex sẽ bước sang một giai đoạn mới; đây là động lực và cơ hội phát triển cho Tổng Công ty; trong điều kiện hoạt động mới; lãnh đạo tỉnh tin tưởng hoạt động của Tổng Công ty Becamex trong thời gian tới sẽ đạt nhiều kết quả tích cực, mang lại cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bình Dương những dịch vụ, sản phẩm phù hợp với đặc thù của Bình Dương; tiếp tục tạo dựng những giá trị bền vững trong tương lai.

Nguồn: http://becamex.com.vn/vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-su-kien-cua-becamex/hoat-dong-su-kien-cua-becamex/i-hi-ng-c-ong-thanh-lp-tng-cong-ty-u-t-va-phat-trin-cong-nghip-cong-ty-c-phn

http://baobinhduong.vn/becamex-idc-to-chuc-dai-hoi-co-dong-thanh-lap-tong-cong-ty-dau-tu-va-phat-trien-cong-nghiep-cong-ty-co-phan-a175416.html