0274 3811 766 - 0986 133 420
Thông tin
Luật sư TRƯƠNG QUỐC HƯNG

Luật sư TRƯƠNG QUỐC HƯNG
Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm)
Tel: 0274 3811 766     Email: info@becamex-lawfirm.vn

Trình độ:

Thạc sỹ Luật Kinh tế - Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh
 

Quá trình làm việc:

Trước khi gia nhập Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) năm 2013, Luật sư Hưng đã có nhiều năm làm việc tại Tòa án. Song song với hoạt động hành nghề luật sư, Luật sư Hưng hiện là giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Bình Dương, Đại học Vinh, Đại Học Trà Vinh, Cao đẳng Cao Thắng, tham gia giảng dạy pháp luật cho các doanh nghiệp tại một số trung tâm đào tạo ngắn hạn tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 cho đến nay. 

Lĩnh vực hành nghề chính của Luật sư Hưng bao gồm tư vấn hợp đồng, đầu tư, pháp luật công ty, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), lao động, sở hữu trí tuệ, bất động sản, xây dựng. Đồng thời tại Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), Luật sư Hưng tham gia với vai trò luật sư tranh tụng nhiều vụ án kinh tế.

Hoàn tất chương trình Thạc sỹ Luật kinh tế đã giúp Luật sư Hưng ứng dụng những nghiên cứu pháp lý chuyên sâu của mình cho những nhu cầu đa dạng của khách hàng. Trong vai trò là giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, Luật sư Hưng đã vận dụng một cách tối ưu lý luận và thực tiễn, nắm bắt và giải quyết tốt những vấn đề pháp lý của khách hàng.

Luật sư Hưng cũng đã tham gia góp ý tại các hội thảo khoa học pháp lý, các hội thảo về đầu tư kinh doanh, thuế, lao động. Luật sư Hưng còn tham gia góp ý kiến, phản biện trong các dự thảo văn bản pháp luật từ các cơ quan liên quan, có nhiều bài viết đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành đã được công bố.

Với hơn 10 năm thực hành luật, Luật sư Hưng luôn đề cao trách nhiệm, tận tâm trong hoạt động hành nghề.

Lĩnh vực chuyên môn:

Tranh tụng

Hợp đồng

Doanh nghiệp và Thương mại

Sáp nhập và Mua lại Doanh nghiệp

Bất động sản và Xây dựng

Chuyển nhượng dự án

Đầu tư

Sở hữu trí tuệ

Lao động

Tư vấn Thuế

Hiệp hội hành nghề:

Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Hội Luật Gia tỉnh Bình Dương

Hội Luật gia Việt Nam