0274 3811 766 - 0986 133 420
Thông tin
Luật sư NGUYỄN VĂN PHÓNG

Luật sư NGUYỄN VĂN PHÓNG
Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm)
Tel: 0274 3811766   Email: info@becamex-lawfirm.vn

Trình độ:
Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh
Học viện Hành chính Quốc gia

Quá trình làm việc:
Trước khi gia nhập Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), Luật sư Phóng đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề pháp lý, hồ sơ liên quan đến đất đai.

Tại Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), Luật sư Phóng tham gia giải quyết các vụ án phức tạp liên quan đến đất đai, bất động sản, xây dựng, doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, v.v và luôn được khách hàng đánh giá là một trong những luật sư hàng đầu hiện nay tại tỉnh Bình Dương trong lĩnh vực tranh tụng, giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

Lĩnh vực chuyên môn:
Bất động sản và Xây dựng
Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp
Hợp đồng
Lao động
Đất đai, Hôn nhân gia đình
Thuế

Hiệp hội hành nghề:
Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương
Liên đoàn Luật sư Việt Nam