0274 3811 766 - 0986 133 420
Thông tin
Luật sư NGUYỄN THỊ THU

Luật sư NGUYỄN THỊ THU
Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm)
Tel: 0274 3811 766   Email: info@becamex-lawfirm.vn

Trình độ:
Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành: Kinh tế - Thương mại

Quá trình làm việc:
Luật sư Thu được đánh giá là một trong những luật sư tiêu biểu hiện nay của Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp, đặc biệt về kinh doanh bất động sản, xây dựng, thương mại, đất đai.  Bên cạnh việc tư vấn pháp lý cho Tổng Công ty Becamex IDC và các công ty con (Becamex TDC, Becamex IJC, Becamex UDJ, v.v.),  Luật sư Thu tham gia giải quyết thành công cho các khách hàng, doanh nghiệp và người dân tại tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Phước, tỉnh Tây Ninh, v.v.

Lĩnh vực chuyên môn:
Bất động sản và Xây dựng
Tranh tụng và Giải quyết tranh chấp
Hợp đồng
Lao động
Đất đai, Hôn nhân gia đình
Thuế

Hiệp hội hành nghề:
Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương
Liên đoàn Luật sư Việt Nam