0274 3811 766 - 0986 133 420

Xử lý nợ doanh nghiệp

Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm), với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thu hồi các khoản công nợ phát sinh từ các hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ giữa doanh nghiệp với các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác.

Công ty Luật B.C.M (Becamex Law Firm) cung cấp các dịch vụ pháp lý bao gồm:

  • Tư vấn và đưa ra giải pháp pháp lý hiệu quả nhằm thu hồi các công nợ khó đòi của doanh nghiệp một cách hiệu quả, nhanh chóng với chi phí hợp lý.
  • Cử luật sư và/hoặc cùng khách hàng tham gia đàm phán trong quá trình xử lý thu hồi công nợ cho quý khách hàng.
  • Cử luật sư tham gia tố tụng tại tòa án hoặc trọng tài để khách hàng có bản án/quyết định hòa giải hoặc phán quyết có hiệu lực ghi nhận các khoản nợ được trả.
  • Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác để thu hồi toàn bộ các khoản nợ cho khách hàng.