0274 3811 766 - 0986 133 420

Hợp đồng

Công ty Luật B.C.M tư vấn các khía cạnh pháp lý phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế về các loại hợp đồng như hợp đồng tổng thầu (EPC), hợp đồng xây dựng, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng chuyển nhượng dự án, hợp đồng chuyển nhượng vốn, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp, hợp đồng chuyển giao công nghệ, v.v. nhằm bảo đảm quyền lợi tối đa của khách hàng, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. 

Công ty Luật B.C.M tham gia tư vấn thành công cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đến từ Đài Loan, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc,v.v., tổng công ty, tập đoàn nhà nước, doanh nghiệp trong nước và người dân tại tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước và các khu vực lân cận

Công ty Luật B.C.M cung cấp các dịch vụ pháp lý sau đây:

  • Tư vấn pháp lý các loại hợp đồng; sửa đổi, điều chỉnh các điều khoản hợp đồng nhằm bảo đảm tính hiệu lực, khả năng thực thi của hợp đồng.
  • Tư vấn cấu trúc hợp đồng nhằm đáp ứng mục tiêu, chiến lược kinh doanh của khách hàng.
  • Tư vấn cơ cấu của hợp đồng, soạn thảo mới các hợp đồng nhằm bảo đảm quyền lợi của khách hàng khi tham gia giao dịch
  • Phân tích, đưa ra các khuyến nghị về giao dịch, tư vấn các vấn đề mang tính chiến lược trong quá trình đàm phán hợp đồng.
  • Đại diện và/hoặc cùng khách hàng tham gia đàm phán với đối tác về các điều khoản của hợp đồng.