0274 3811 766 - 0986 133 420

Doanh nghiệp và Thương mại

Công ty Luật B.C.M, với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, nhiều luật sư đã từng đảm nhiệm vị trí pháp chế tại các doanh nghiệp FDI, tổng công ty Nhà nước, tham gia giải quyết thành công các vụ việc như thành lập, xin các giấy phép, xây dựng quy chế, quản trị nội bộ doanh nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (FDI), tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, công ty đại chúng, doanh nghiệp trong nước tại Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước ...

Công ty Luật B.C.M cung cấp các dịch vụ pháp lý sau đây:

  • Tư vấn về giao dịch, dự án của khách hàng; phân tích và đưa ra giải pháp nhằm cơ cấu lại giao dịch theo hướng có lợi cho khách hàng.
  • Tư vấn và đại diện khách hàng làm việc với các cơ quan Nhà nước nhằm đạt được sự chấp thuận đối với giao dịch, dự án của khách hàng.
  • Tư vấn khách hàng hoàn thành các thủ tục sau khi được cấp giấp phép.
  • Tư vấn, soạn thảo, chuẩn bị các tài liệu xin cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện; đại diện khách hàng hoàn thành các thủ tục pháp lý để được cấp giấy phép.